NỘI DUNG

Ngày: 14/11/2017 3:30:43 CH

Kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIII: Cho ý kiến, quyết định thông qua nhiều nội dung quan trọng

Ngày 27/10, dưới sự điều hành của đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Khắc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Hà Thị Bích Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất HĐND tỉnh Thái Nguyên khoá XIII đã diễn ra nhằm xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Dự phiên họp có đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành địa phương.

Toàn cảnh kỳ họp

Kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XIII được tổ chức vào thời điểm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đang nỗ lực phấn đấu để hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe, thảo luận và cho ý kiến về 5 tờ trình, đề án và dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình để đáp ứng yêu cầu về tiến độ thời gian và kịp thời cụ thể hóa các quy định của Trung ương vào điều kiện thực tế của địa phương, bao gồm: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỉ lệ vốn đối ứng ngân sách của địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh; Tờ trình về việc đề nghị thông qua chủ trương đề xuất chuyển dự án thành Đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt Sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ Sông Cầu tỉnh Thái Nguyên gồm 9 dự án thành phần; Tờ trình về việc điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng hạ tầng Khu du lịch Hồ Núi Cốc - Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt ATK Định Hoá; Tờ trình đề nghị thông qua quy định mức chi đảm bảo cho công tác cải cách hành chính Nhà nước, mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên và mức chi, mức hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh; Tờ trình về việc thông qua Đề án xây dựng lực lượng dân phòng thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020...

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, đây là những nội dung quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2017 và những năm tiếp theo. Đồng chí đề nghị: các vị đại biểu HĐND tỉnh tập trung nghiên cứu kỹ các quy định của Trung ương, tình hình thực tế của địa phương, tính khả thi, tính hiệu quả của từng nghị quyết để có quyết định đúng đắn, đảm bảo các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp đúng luật, sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả tích cực.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy Trần Quốc Tỏ đã thông tin đến các vị đại biểu HĐND tỉnh tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII; Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV đang diễn ra tại Hà Nội và thông báo các kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về một số nhiệm vụ chính trị của tỉnh thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh: Kỳ họp chuyên đề lần này, có rất nhiều nội dung quan trọng, có liên quan trực tiếp đến những chủ trương, định hướng lớn của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thảo luận, xem xét và quyết định, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh cần tập trung thảo luận những vấn đề trọng tâm nhất của mỗi tờ trình, đề án.

Trong 5 nội dung trình tại kỳ họp lần này có 2 nội dung đã được HĐND tỉnh thông qua từ kỳ họp trước đó là: Nghị quyết về chủ chương đề xuất Dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt Sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ Sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên và Nghị quyết về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng dự án Xây dựng hạ tầng du lịch Khu du lịch Hồ Núi Cốc - Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Định Hóa. Thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tích tực triển khai thực hiện. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai các Dự án, gặp nhiều khó khăn về cơ chế, chính sách, nguồn vốn ngân sách Trung ương. Do vậy, sau nhiều cuộc họp, hội thảo với các nhà khoa học, các chuyên gia của các Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh, UBND tỉnh thống nhất đề nghị HĐND tỉnh đồng ý cho phép điều chỉnh 02 dự án nêu trên.

Theo đó, đối với Dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt Sông Cầu kết hợp hoàn thiện tạ tầng đô thị hai bên bờ Sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên, UBND tỉnh đề xuất chuyển từ Dự án thành Đề án. Trong Đề án gồm 9 dự án thành phần thuộc Nhóm B, thực hiện đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) - Hợp đồng BT. Tổng nguồn vốn thực hiện không thay đổi.

Đối với báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng dự án Xây dựng hạ tầng du lịch Khu du lịch Hồ Núi Cốc - Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, UBND tỉnh đề xuất điều chỉnh giảm quy mô, nguồn vốn là do ngân sách Trung ương khó có thể cân đối, bố trí; tuy nhiên, việc giảm nguồn vốn không phải là giảm quy mô thực tế, mà UBND tỉnh đề xuất chuyển 03 hạng mục gồm đường Bắc Sơn kéo dài, đường trục nối ĐT261 với Hồ Núi Cốc và tuyến đường ven Hồ Núi Cốc từ nguồn ngân sách sang thực hiện đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) - hình thức hợp đồng BT, từ đó huy động được nguồn lực từ nhà đầu tư, giảm áp lực nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước cho dự án.

Đối với 03 nội dung còn lại, đều là những vấn đề mang tính nguyên tắc, đáp ứng những đòi hỏi từ tình hình thực tiễn và quy định của cấp trên và hết sức quan trọng.

Cũng trong buổi sáng, kỳ họp đã nghe các Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Pháp chế HĐND tỉnh về các báo cáo, tờ trình nêu trên. Ngay sau phiên làm việc tại hội trường, HĐND tỉnh đã chia tổ thảo luận về các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết đã trình tại kỳ họp.

Trong phiên làm việc buổi chiều, Kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất HĐND tỉnh khoá XIII làm việc tại hội trường, nghe tổ thư ký báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ; thảo luận, giải trình, làm rõ các nội dung trình kỳ họp, thông qua các Nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Theo đó, tại 4 tổ thảo luận, các đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu tham dự đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, tham gia đóng góp 48 lượt ý kiến vào các nội dung của kỳ họp. Các ý kiến tại các tổ thảo luận cũng đã được lãnh đạo UBND tỉnh tiếp thu, giải trình và làm rõ từng nội dung, báo cáo trên tinh thần trách nhiệm cao. Trong quá trình tổ chức thực hiện, UBND tỉnh rất mong tiếp tục nhận được sự giám sát, tham gia góp ý trực tiếp, kịp thời của các vị đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh với các cấp, các ngành, với UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết

Cũng trong phiên làm việc buổi chiều, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 5 dự thảo nghị quyết về các nội dung đã trình, thảo luận tại kỳ họp.

Như vậy, sau 1 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, trí tuệ, Kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIII đã thành công tốt đẹp, quyết định được những nội dung quan trọng, cấp bách có tác động trực tiếp và lâu dài đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh, đáp ứng tiến độ các mục tiêu, chương trình đã đề ra./.

Thu Hiền

Sưu tầm: Hương Giang

Nguồn tin: http://thainguyentv.vn

Các tin khác
VIDEO
Hồ Núi Cốc
Huyền thoại Hồ Núi Cốc
Thái nguyên
liên kết website
 
Trang chủ  |  Tin tức sự kiện  |  Liên hệ  |  Hỗ trợ trực tuyến  |  Sơ đồ website |

Thiết kế 2011 - Bản quyền thuộc về Ban Quản lý khu du lịch vùng Hồ Núi Cốc
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin" khi phát hành lại thông tin từ Website này.
Mọi thông tin xin liên hệ Trang thông tin điện tử Ban Quản lý khu du lịch vùng Hồ Núi Cốc
Điện thoại: 02803.825868  Email...:Website: honuicoctourism.gov.vn