NỘI DUNG

Ngày: 28/05/2017 8:31:58 CH

Ban Quản lý Khu du lịch vùng Hồ Núi Cốc: Ký cam kết thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

Thực hiện Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 07/10/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên về triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trong tình hình mới. Ngày 25/5/2017, Ban Quản lý Khu du lịch vùng Hồ Núi Cốc tổ chức Hội nghị ký cam kết thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đến năm 2020.

Hội nghị ký cam kết thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

Hội nghị ký cam kết thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình của Ban Quản lý Khu du lịch vùng Hồ Núi Cốc được thực hiện nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của mỗi cán bộ, viên chức và người lao động trong việc thực hiện chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.
Xác định việc thực hiện chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình là một trong những nhiệm vụ chính trị mà các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể cần phải quan tâm triển khai đồng bộ. Ngay tại Hội nghị, các cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị đã được phổ biến, quán triệt việc triển khai, thực hiện các văn bản liên quan đến công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.
Việc cam kết thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình còn là cơ sở để bình xét thi đua khen thưởng cuối năm của mỗi cá nhân và các tập thể trong đơn vị. Hàng năm tổ chức đánh giá tổng kết, rút kinh nghiệm việc thực hiện công tác DS-KHHGĐ một cách nghiêm túc, đồng thời có hình thức xử lý những cán bộ, viên chức và người lao động vi phạm chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình theo đúng quy định./.

Nguồn tin: Tác giả: Đình Tường - Thúy Hằng

Các tin khác
VIDEO
Hồ Núi Cốc
Huyền thoại Hồ Núi Cốc
Thái nguyên
liên kết website
 
Trang chủ  |  Tin tức sự kiện  |  Liên hệ  |  Hỗ trợ trực tuyến  |  Sơ đồ website |

Thiết kế 2011 - Bản quyền thuộc về Ban Quản lý khu du lịch vùng Hồ Núi Cốc
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin" khi phát hành lại thông tin từ Website này.
Mọi thông tin xin liên hệ Trang thông tin điện tử Ban Quản lý khu du lịch vùng Hồ Núi Cốc
Điện thoại: 02803.825868  Email...:Website: honuicoctourism.gov.vn